Klazien Kruisheer, spreker bij afscheid | toespraken en ritueelbegeleiding

Ruimte voor spiritualiteit

Ruimte voor spiritualiteit en religiositeit

In onze samenleving lijkt het soms of het iets beschamends heeft om met spiritualiteit bezig te zijn, of om überhaupt achter het gordijn van de zichtbare werkelijkheid te willen tasten naar een mogelijk groter verband.

Mijn standpunt is dat het denken ons veel heeft gebracht, maar dat we onmogelijk alles kunnen overzien; mijn ervaring dat het verstand op cruciale momenten zelden toereikend is om door te dringen tot het wezenlijke.

Dan blijft volgens mij over: overgave aan wat er gebeurt, met eerbied voor dat wat boven ons uitstijgt en ons omvat. Als je daardoor wordt geraakt, gebeurt er voor mijn gevoel iets dat belangrijk is.

Als ons iemand ontvalt, kunnen we worden overvallen door heftige emoties die zich door het denken in ieder geval niet laten terugdringen. We worden teruggeworpen op onszelf, geconfronteerd met de vraag wat het bestaan eigenlijk inhoudt.

Een naaste verliezen leidt daarom vaak tot een zekere desoriëntatie: richting en vertrouwen moeten worden herwonnen. Afscheid nemen op een manier die voor je gevoel écht klopt en ergens over gaat, kan je hierbij een heel stuk verder helpen.

Als ik een uitvaart mag helpen vormgeven, richt ik me met al mijn aandacht op de gestorvene en de kring van naasten om hem of haar heen. Voor mij ligt daarin mijn spiritualiteit, al noem ik het zelf liever mijn religiositeit. Ik ben er voor hen in de dagen tussen overlijden en afscheid.

Tijdens deze dagen gaan we op zoek naar de beste vorm voor de afscheidsbijeenkomst. In de afstemming toont zich meestal vanzelf wat passend is: levensverhaal, karakter en omgeving van de overledene reiken het aan.

Om dit in alle eenvoud tot een geheel te maken dat gaat ‘kloppen’, in woord en klank en beeld, raakt en ontroert mij. Omdat de overledene zo recht wordt gedaan en - zonder iets te forceren - niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Hier zet ik me graag voor in.

Als dat gewenst is, wil ik tijdens de ceremonie het spirituele niveau zeker benoemen. Maar met of zonder Onze Vader en expliciete zegen, met of zonder verwijzing naar een esoterische of literaire tekst - we zorgen voor een mooi, waardig en bijzonder persoonlijk afscheid, met oprechte aandacht en diepgang.


In de concentratie kan zich iets wezenlijks uitdrukken dat ons raakt - noem het waarheid, die heelt.


06 361 26 753
info@klazienkruisheer.nl