Klazien Kruisheer, schrijfster | spreker bij afscheid en herdenking

Ruimte voor spiritualiteit

Ruimte voor spiritualiteit en religiositeit

In onze samenleving lijkt het soms of het iets beschamends heeft om met spiritualiteit bezig te zijn, of om überhaupt achter het gordijn van de zichtbare werkelijkheid te willen tasten naar een mogelijk groter verband.

Mijn standpunt is dat het denken ons veel heeft gebracht, maar dat we onmogelijk alles kunnen overzien; mijn ervaring dat het verstand op cruciale momenten zelden toereikend is om door te dringen tot het wezenlijke.

Dan blijft volgens mij over: overgave aan wat er gebeurt, met eerbied voor dat wat boven ons uitstijgt en ons omvat.

Als ons iemand ontvalt, kunnen we worden overvallen door heftige emoties die zich door het denken in ieder geval niet laten terugdringen. We worden teruggeworpen op onszelf, geconfronteerd met de vraag wat het bestaan eigenlijk inhoudt.

Een naaste verliezen leidt daarmee vaak tot een zekere desoriëntatie: richting en vertrouwen moeten worden herwonnen. Afscheid nemen op een manier die voor je gevoel klopt kan hierbij heel behulpzaam zijn.

Als ik een uitvaart mag helpen vormgeven, richt ik me met al mijn aandacht op de gestorvene en de kring van naasten om hem of haar heen. Voor mij ligt daarin mijn spiritualiteit, al noem ik het zelf liever mijn religiositeit. Ik ben er voor hen in de dagen tussen overlijden en afscheid.

Tijdens deze dagen gaan we op zoek naar de beste vorm voor de afscheidsbijeenkomst. In de afstemming toont zich meestal vanzelf wat passend is: levensverhaal, karakter en omgeving van de overledene reiken het aan. Om dit in alle eenvoud tot een geheel te maken dat gaat ‘kloppen’, in woord en klank en beeld, vind ik ontroerend. Omdat de gedachtenis van de overledene zo recht wordt gedaan en - hopelijk - niemand zich buitengesloten hoeft te voelen.

Als dat gewenst is, wil ik tijdens de plechtigheid het spirituele niveau zeker benoemen. Als de overledene en familie daar weinig mee hebben heeft het er natuurlijk geen plaats. Met of zonder Onze Vader en expliciete zegen, met of zonder verwijzing naar een esoterische of literaire tekst - we zorgen voor een waardig afscheid, met aandacht en diepgang.


In de concentratie kan zich iets wezenlijks uitdrukken dat ons raakt - noem het waarheid, die heelt.


06 361 26 753
info@klazienkruisheer.nl