Klazien Kruisheer, spreker bij afscheid | toespraken en ritueelbegeleiding

Persoonlijke uitvaartteksten

Dientje, die kon vertrouwen

Levensloop (ingekort)

Vandaag nemen we afscheid van Dientje. Als er iemand heeft bestaan die wist wat afscheid nemen was, en die daar op een bewonderenswaardige manier mee om kon gaan, dan was het Dientje zelf. Zij vond daarvoor de kracht in een sterk geloof, in ‘de Heer’, zoals zij daar zelf over sprak.

Geboren in een eenvoudig plattelandsgezin aan de rand van Zalk, verloor zij als kind haar moeder en haar zusje. Eenmaal zelf moeder verloor ze twee van haar vier kinderen, een dochter van acht en een zoon van 24; een derde kind emigreerde naar Canada. Haar huwelijk met een beroepsmilitair strandde midden in de oorlogsjaren.

Een bewogen leven, zoveel is zeker. Nu las Dientje altijd graag streekromans. Dat zijn doorgaans verhalen waarin grootse dramatische wendingen een rol spelen. Als je haar leven zo overziet, lijkt het bijna of zij zelf de hoofdpersoon in zo’n roman was. Het is niet te geloven hoeveel verlies en afscheid ze moest verdragen.

Maar iedereen die haar gekend heeft, ziet haar zo voor zich: in haar gebloemde jasschort, actief bezig in haar tuintje of aan het breien en borduren, altijd geïnteresseerd en positief. Ze vertelde verhalen en was betrokken, gezellig en optimistisch. Ook kon ze zomaar uitbarsten in een lied. Ze was zeer prettig gezelschap, je werd vrolijk van haar. Wat was haar geheim?

Aan de wand van haar woning hing de spreuk: ‘Niet klagen maar dragen, en bidden om kracht’. En bidden is wat ze deed. Grootgebracht in de Nederlands Hervormde Kerk bleef ze de kerk haar leven lang trouw.

Belangrijker nog is het directe contact dat ze met Jezus leek te onderhouden. Hem bedankte ze hardop voor alle grote en kleine dingen, voor alles wat de schepping haar iedere dag weer bracht. En, zo verzekerde ze iedereen keer op keer: “Je bent nooit alleen, je kunt met alles bij de Heer terecht.” Ze had er een rotsvast vertrouwen in dat er voor haar werd gezorgd, dat ze gedragen werd.

Het lijkt erop of dit diepe vertrouwen haar haar leven lang heeft bijgestaan. We kunnen ons zó voorstellen, zoals haar kleindochter zo mooi zei, dat Dientje nu ‘huppelend aan de hand van de Heer het Paradijs betreedt’.
Zij is gestorven in de innerlijke zekerheid dat het zo zou gaan.


Moge haar voorbeeld ons sterken in de hoop
dat een dergelijk vertrouwen ook voor ons mogelijk is
en ook ons bij kan staan in tijden van afscheid,
zoals vandaag.

Persoonlijke uitvaartteksten, op maat geschreven06 361 26 753
info@klazienkruisheer.nl