Klazien Kruisheer, spreker bij afscheid | toespraken en ritueelbegeleiding

Ritueelbegeleider, regio Amsterdam

Schrijfster, spreker, ritueelbegeleider

Zoeken naar de essentie, daarover schrijven, en dan net zolang schaven tot het er stáát: dat is wat ik graag doe. Ik word wakker als ik iets geëigends mag maken, iets wat anderen raakt en opbeurt.

Als kind al schreef ik graag verhalen. Eigenlijk heb ik me mijn hele leven beziggehouden met woorden te vinden voor - het best wel vele - wat ik meemaakte, en heb ik gemerkt dat het hielp zodra het geheel precies ‘klopte’. Dat ik daar nu anderen mee kan bijstaan, in die eerste volle en verwarrende dagen van rouw, is een prachtig geschenk van de tijd.

Eerder werkte ik als freelance tekstschrijver en webredacteur, o.a. voor debat- en bezinningscentrum De Nieuwe Liefde.

Ik leerde veel oude wijsheid en woorden kennen toen ik Spiritualiteit & Zingeving studeerde en ben bij Gaandeweg Uitvaarteducatie gevormd tot ritueelbegeleider: een professional die families helpt met de inhoudelijke kant van de afscheidsbijeenkomst.

Daarnaast maak ik al jaren deel uit van een doorgaande trainingsgroep rond familieopstellingen: een soort onderhoud en liefhebberij ineen. In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit, te voet of op de fiets, dicht bij de elementen.


“Groot geduld en diepe verfijning, die zijn zeldzaam. Doordat je toegewijd tijd en aandacht aan dingen besteedt, kun je je begeven op subtiele plekken en ben je heel precies. In je teksten maak je de existentiële laag voelbaar.”

- Elly te Brake, mijn trainster op het gebied van familieopstellingen


“Klazien is heel vaardig met tekst en met mensen
en fijnbesnaard in de omgang.”

- Philippe van Heusden, Academie voor Geesteswetenschappen
  06 361 26 753
info@klazienkruisheer.nl