Klazien Kruisheer, schrijfster | spreker bij afscheid en herdenking

Betekenisvol afscheid

Op de dag dat we het lichaam van onze naaste moeten toevertrouwen aan de aarde, nemen we afscheid. Afscheid van een mensenleven, van een leven samen, van de mogelijkheid ervaringen en gedachten te delen; afscheid ook, van een gezamenlijke toekomst. Of we nu geloven dat dit afscheid definitief is of dat we elkaar ooit ‘aan gene zijde’ weer zullen ontmoeten, we zullen hoe dan ook definitief afscheid moeten nemen van het leven zoals het tot nu toe was, samen in deze wereld.

Hoe nemen we nu betekenisvol afscheid? In mijn beleving kan een afscheidsbijeenkomst alle betrokkenen helpen te beseffen wat er is gebeurd. We zetten degene die is overleden in het licht en zien wat hij of zij voor ons betekend heeft. Op deze manier eren we zijn of haar leven en drukken we onze dank uit voor wat dit ons heeft gebracht.

Hierbij proberen we aandacht te hebben voor wat deze man of vrouw heeft gedaan en tot stand heeft gebracht, maar ook - in de woorden van de predikant Aart Mak* - voor wat hem of haar bezield heeft. We proberen voeling te krijgen met wat hij of zij zocht in dit leven. Op welke manier kon dit uitdrukking vinden? Dit kan in kleine, persoonlijke eigenaardigheden zitten.

Zo kijken we naar het volstrekt eigene van deze mens, dat uiteindelijk ook altijd iets universeels heeft.


Betekenisvol afscheid

'Vrouw in sloep' - Janneke van Gorp   


Een betekenisvol afscheid helpt ons onze dierbare te herinneren, zoals hij of zij wás. Het helpt ons ook om ons te realiseren dat we zonder deze persoon in ons midden verder moeten zien te leven tot de dag dat we zelf sterven. We vieren tegelijkertijd zijn/haar leven - daarmee hét leven - en zien onder ogen dat het eindig is.

Zo doet het ons beseffen dat ook wij op een dag afscheid zullen moeten nemen van dit bestaan. Daarin zijn we verbonden met al onze medeschepselen.


Een betekenisvol afscheid brengt ons in contact met ons menszijn, met ons zoeken naar verbinding,
naar kracht, naar - mét onze pijn en gemis - gedragen-worden door wat doorgaat.


 06 361 26 753
  info@klazienkruisheer.nl


        * Aart Mak, UitvaartWijzer. Gedachten, handreikingen en teksten bij dood en uitvaart (2015).